art
 

Värmlands Gilles höstprogram 2018

 
                                                                                  
   
 


 

1. Höstens första programpunkt är guidade visningar av Segerstedtska huset-Uppsala universitets nya administrativa byggnad- och Humanistiska teatern tisdag 25 september kl. 1045.
Lokal: Värmlands nation
Samling
: Kl 1035 vid entrén till Segerstedtska huset-adr. Dag Hammarskiölds väg 7. Man kan ta buss 1,11,12 till hållplats Segerstedthuset. Detta hus visas först och därefter promenerar vi till Humanistiska teatern, där visningen pågår under tiden 1145-1215. Teatern ligger norr om Botaniska trädgården vid Thunbergsvägen.
Kostnad:
Ingen kostnad för deltagarna.
Anmälan
till Siv Asplund Peiro senast 21 sept., antingen på tel. 070-6689749, till hennes e-mailadress siv.asplund@tongi.se eller via vår  hemsida www.varmlandsgille.se.
Hjärtligt välkomna och tag gärna med gäster.
Det vore trevligt att äta lunch tillsammans efter visningen. Det kan man göra antingen på Segerstedtska huset eller - vid vackert väder- på Trillers café Viktoria i Botaniska trädgården.

2. Föredrag i serien "En värmlänning berättar" tisdagen 16 oktober kl. 1900 av Björn Markstedt, affärsman med 30 års erfarenhet från verksamhet i de baltiska staterna och Ukraina.
Hans föredrag har titeln Ukraina - från kommunism till demokrati, ett land i stora svårigheter. Björn var ordförande i europeiska handelskammaren i Ukraina och som sådan ingick i en grupp som var rådgivare till den nye presidenten efter den orangea revultionen. Han vistas årligen i Ukraina.
Lokal: Värmlands nation-biblioteket. Efter föredraget serveras kaffe/te och bakverk.

Pris:
 Föredrag inkl. förtäring 120 kr för medlem och 140 kr. för gäst.
Anmälan: Senast 9 oktober
till Siv Asplund Peiro tel. 070-6689749 eller till hennes e-adress siv.asplund@tongi.se eller via föreningens hemsida www.varmlandsgille.se.
Hjärtligt välkomna till detta intressanta föredrag. Även gäster är välkomna.

3. Föredrag i serien "En värmlänning berättar" av Michael Sahlin f.d ambassadör i flera länder tisdagen den 6 november kl. 1900.
Titeln på föredraget är Det nya Turkiet i kläm mellan väst, öst och norr. Det nya Turkiet definierar det nya land som nu har islamistiskt enmansvälde men som ännu är EU-kandidatland och Nato-medlem och som hamnat i svår konflikt med USA, har kyliga relationer med EU och äventyrligt beroende av Ryssland.
Lokal: Värmlands nation-biblioteket.
Efter föredraget serveras kaffe/te och bakverk.
Pris: Föredrag inkl. fika 120 kr för medlem och 140 kr för icke medlem.
Anmälan
senast 30 okt. till Siv Asplund Peiro tel.  070-6689749 eller till hennes e-adress siv.asplund@tongi.se eller på föreningens hemsida under rubriken Kontakta oss.

4. Vinprovning fredag 23 november kl. 1800.
Liksom förra året är det vår medlem den skicklige vinexperten Göran Friman som leder provningen och liksom tidigare är det cateringfirman Marias Middag som står för maten.
Vi kan alltså se fram mot en fin kväll i trevliga värmlänningars sällskap.
Plats: Träffpunkten för pensionärer på Storgatan 11, en trappa upp.
Pris:
320 kr för medlem och 350 kr för övriga. Tag gärna med gäster.
Kontant betalning gäller och denna erläggs vid ankomsten till lokalen. Alternativt går det bra att betala i förväg till Gillets plusgiro nr 111452-9.
Bindande anmälan senast 16 november till Siv Asplund Peiro på tel. 070-6689749, till hennes e-adress  siv.asplund@tongi.se eller via föreningens hemsida www.varmlandsgille.se. Om någon såste avanmäla sig med anledning av sjukdom eller annan tvingande orsak, bör det helst ske före sista anmälningsdag. Värmlands Gille måste nämligen betala för det antal som anmälts sista anmälningsdagen.
 
 

 


 

 
 
art
startpage © varmlandsgille.se |